Què és l'equinoteràpia?


L’equinoteràpia és el conjunt de teràpies que utilitzen el cavall com a eina terapèutica. Son teràpies multidisciplinars que engloben a diferents professionals i on el cavall es converteix en un coterapeuta que ajuda al professional humà en el procés de rehabilitació de l’usuari. 

A través del moviment tridimensional del cavall, la transmissió de calor corporal i el vincle que s’estableix amb el cavall, entre altres, es produeixen múltiples beneficis tan físics com psicològics, socials i conductuals.

L’equinoteràpia la podríem separar en quatre tipus en funció de la finalitat de la teràpia i el tipus d’usuari:

Hipoteràpia

Es treballa amb persones que tenen discapacitats físiques (poden ser d’origen neurològic, traumàtic, genètic o degeneratiu). En alguns casos és l’únic tipus d’exercici físic que poden realitzar.

Podem parlar de la hipoteràpia passiva (o hipoteràpia clàssica) on el client s’adapta passivament al moviment del cavall aprofitant l’escalfor corporal, els impulsos rítmics i el patró tridimensional del cavall.  El genet es posiciona en diferents postures i respon al moviment del cavall. En aquests casos, el grau de discapacitat del client és bastant elevat.

En la hipoteràpia activa s’aprofita també el moviment del cavall com en la hipoteràpia clàssica però es realitzen a més a més exercicis específics en la funció del genet, per estimular el to muscular, l’equilibri, la coordinació psicomotriu, exercicis d’estimulació neurosensorial. S’utilitza per millorar aspectes físics, psíquics i d’integració sensorial. No s’ensenyen destreses específiques d’equitació.

Equicoaching

Es combina els coneixements sobre el cavall i l’equitació amb tècniques psicològiques per a buscar solucions a problemes d’aprenentatge, conductuals, socials, psicològics, etc. Aquest tipus de teràpia engloba tant persones amb discapacitat com persones amb depressió,  adolescents i adults en risc d’exclusió social, dones maltractades, ...

Les sessions poden consistir, en funció de les necessitats específiques del client, des de fer-se càrrec de les necessitats del cavall (raspallar, netejar les quadres, alimentar-los,...), a fer exercicis peu a terra amb el cavall, equitació clàssica,...

Aquest apartat engloba tots els tipus de teràpia que reben diferents noms com equinoterapia social, coaching amb cavalls, psicoterapia equina, etc.

Equitació terapèutica


És una combinació entre la hipoteràpia i l'equitació adaptada. Els usuaris poden controlar el cavall en més o menys mesura però no s'ensenya exclusivament equitació, també es realitzen jocs i exercicis a dalt del cavall.

Equitació adaptada

Pràctica de l’equitació com a opció lúdica i esportiva però que per a la seva discapacitat precisen adaptacions per accedir al cavall. La discapacitat pot ser física o psíquica. Per a persones que tenen un major control del seu cos i l’equilibri que poden dominar el cavall. Poden ser persones amb discapacitat física o discapacitat mentals que tenen suficient autonomia. Es pot considerar com un esport. 

Altres alternatives són:

Volteig terapèutic – consisteix en fer exercicis de gimnàstica a sobre de l’esquena del cavall.
Driving o “enganche” – consisteix en dirigir un carruatge amb l’ajuda de l’instructor al costat.

Imatge de morguefiles.com

Comentaris

Entrades populars