Per què és important la imatge?

La nostra imatge és el primer element de nosaltres que apareix. És la primera impressió que proporcionem i és la primera forma de comunicació que utilitzem per a transmetre. Ens comuniquem a través del vestuari, la comunicació no verbal, les primeres paraules, el pentinat, la cura del cos i amb tots els aspectes que es poden apreciar en un primer contacte visual i auditiu.

Aquesta imatge transmet informació sobre qui som. No és necessari parlar per comunicar ja que la imatge que veuen els altres de nosaltres ens fa representar un rol predeterminat.

Observant a una persona reculls informació sobre el teixit social, econòmic i cultural de qui ens passa per davant. Així que no només representa la nostra identitat sinó que també mostra la nostra distinció social.

El problema recau quan la imatge que tenen els altres de nosaltres, a través de la imatge física que proporcionem, és una percepció errònia de la realitat, de la nostra identitat i de la nostra imatge en general.  Hem de ser capaços de saber què estem comunicant i si estem comunicant el que creiem que comuniquem. Hem de ser capaços d’escollir nosaltres mateixos el rol que representem manipulant voluntàriament, si fa falta, la nostra imatge.


No es tracta d’obsessionar-se amb la imatge que transmetem, sinó que s’ha d’intentar que la imatge que mostrem concordi amb qui som realment.  

* Imatge de Sophie Griotto

Comentaris

Entrades populars