Què són les teràpies assistides amb animals?

La teràpia assistida amb animals o zooteràpia és un mètode que involucra als animals en les tècniques de rehabilitació o reeducació d’alteracions físiques, psíquiques, sensorials, socials o del comportament de l’ésser humà. 

La T.A. (teràpia animal) es caracteritza perquè és un tipus de teràpia en la qual es substitueix la paraula parlada pel llenguatge no verbal (el llenguatge del cos) en el qual les emocions estan implicades. Consisteix en una interacció entre un terapeuta especialitzat, un animal ben cuidat i una persona la qual es considera que es pot beneficiar amb aquesta teràpia. És una teràpia lúdica i el tractament ha de ser beneficiós tan per l’animal com per l’usuari de les teràpies. 

Qualsevol persona, especialment els avis i els nens, millora la seva qualitat de vida quan té un animal de companyia per cuidar. Podem parlar de millora de la pressió arterial, disminució de l'estrès, millora de la salut mental, facilita la socialització i millora l'autoestima. Tot seguit les descriuré més àmpliament: 
  • Millora de la pressió arterial - a part de l'efecte relaxant d'acariciar un animal, varis estudis han demostrat que acariciar a un animal de companyia fa baixar la tensió arterial. 
  • Disminució de l'estrès - a part de reduir la tensió arterial, estar en contacte amb un animal també relaxa i produeix un descens de la tensió muscular reduint, d'aquesta manera, l'estrès i l'atenció acumulada. 
  • Millora la salut mental - les mascotes són útils per canviar el focus d'atenció en persones amb depressió, malalties cròniques,...) de manera que les distreuen i les obliguen a adoptar responsabilitats per a cuidar-los. Estudis d'Aaron Katcher i Alan Beck van demostrar que el fet d'humanitzar a les mascotes (posar nom, parlar amb elles, tractar-los com nens,...) afecta positivament al propi sentit d'autoestima i a la salut. 
  • Socialització - els animals posseeixen una qualitat que convida a la gent a acostar-se. Les persones amb animals semblen amistoses i inspiren seguretat i les que són més tímides semblen més segures en companyia del seu animal. Un estudi realitzat al Hyde Park de Londres va demostrar que els que passejaven amb un gos tenien més contactes socials, eren més amistosos, conversaven més i feien passejos més llargs que els que caminaven sols pel parc. 
  • Millora de l'autoestima - un animal de companyia atent, receptiu i afectuos pot fer recordar-nos que som únics, que mereixem ser estimats i que podem gaudir de manera positiva. 

Es pot fer una distinció entre les activitats passives com mirar un aquari o una gàbia amb ocells, en les que els pacients no manipulen als animals però reben els beneficis de tenir simplement un animal present o les activitats actives on hi ha una intervenció dirigida portada a terme per un professional de la salut amb coneixements especialitzats. 

La majoria de pacients d’aquestes teràpies són nens discapacitats, adolescents problemàtics i ancians però es poden tractar tot tipus de pacients. Solen ser persones que pateixin malalties o afeccions discapacitants, sensorials, sociopaties, depressió, ansietat i totes les conseqüències que se’n deriven, toxicomanies, rehabilitació per accidents, crisis existencials... 

Les teràpies assistides amb animals es poden portar a terme amb qualsevol animal siguin lloros, aus en general, gossos, gats, serps o rèptils en general. Uns animals bastant utilitzats són els animals de granja: gallines, conills, porcs, ovelles, cabres i en general, amb animals que formen part d’una granja. Aquests s’utilitzen especialment per temors, timidesa patològica, mutisme, sordesa, dificultats en les habilitats socials, però sobre tot, qualsevol discapacitat que tingui el seu origen en la inseguretat, la por i la tendència a l’aïllament... 

Els animals de granja ens tenen por i prefereixen fugir. El fet de tranquil•litzar a un animal i aconseguir la seva confiança i relax, és el millor treball que podem fer sobre els nostres propis temors. Ens tranquil•litza i aprenem a controlar millor les nostres pors. La timidesa patològica, el mutisme, alguns graus d’autisme i en general els estats en el que domina el temor es tranquil•litzen quan un entra en contacte amb un ésser més espantat que ell. Ens dóna confiança per controlar la nostra por. A més, un animal de granja es deixa acariciar quan té confiança en la persona.

* Imatge extreta de google.cat

Comentaris

Entrades populars