Quin tipus de propietari ets? Educació primària del cadell

Quan diuen que el gos s’assembla al seu propietari sovint sol ser veritat. Però no és degut a factors de l’atzar sinó que una de les influències ambientals* més importants que rep un cadell a l’hora de crear el seu caràcter i la conducta és el tracte rebut pel seu propietari. 

És a dir, la manera de ser i de comportar-se del gos estarà determinat, a part del factor genètic, pel tipus de propietari i el tipus de relació que mantingui amb ell. 

Llavors, com t’has de relacionar amb el teu gos

Dins de tots els aspectes que influeixen en el teu gos (ansietat, agressivitat, estabilitat emocional, sensibilitat, autoestima,...) en podem destacar 2 que són els més influents: l’afecte i el control. 

El perfil dels propietaris afectuosos destaca per estimar i acceptar els seus gossos, demostren afecte espontani, dediquen interès al seu gos, el comprenen i el castiguen poc. 

El perfil dels propietaris controladors destaca per imposar moltes restriccions, prohibir molt i ser molt estrictes. 

L’afecte i el control es poden considerar variables bipolars: Afecte - Hostilitat i Control - Autonomia. I combinades, poden crear quatre grups de propietaris: 

 • Afectuosos que tracten els seus gossos amb control o disciplina. 
 • Afectuosos que tracten els seus gossos amb autonomia. 
 • Hostils que tracten els seus gossos amb control o disciplina. 
 • Hostils que tracten els seus gossos amb autonomia. 

Vist en un gràfic seria així: 

I com afecten aquest quatre tipus de propietaris en el gos? 

 • Quan s’educa amb afecte i autonomia – es genera un gos segur i actiu, comunicatiu i afectiu, social i tendeix a mostrar iniciativa. Els efectes negatius d’aquest tipus d’educació poden ser que sigui una mica dominant, capritxós o manaire, una mica desobedient i amb una certa falta d’autocontrol que pot generar algunes explosions d’agressivitat. Aquest tipus de caràcter pot causar problemes del tipus: 
  • Conductes agressives. 
  • Es porta pitjor amb els propietaris que amb altres persones. 
  • Dificultats en aprendre per falta d’autoexigència i capritxós. 
  • En alguns casos poden desenvolupar una motivació hostil, és a dir, una actitud distant i hostil davant d’altres gossos.
 • Quan s’educa amb afecte i control – també es genera un gos segur, actiu, comunicatiu però amb més autocontrol. Desenvolupa una bona resistència a la frustració, té una agressivitat controlada, és obedient. Potser és una mica menys autònom però és més eficaç aprenent. Compte amb el control perquè un excés de control pot generar un gos submís, mancat d’iniciativa i competitivitat, poc motivat, depenent, passiu, conformista i ansiós. 
 • Quan s’educa amb hostilitat i control – mostren ressentiment paralitzant, és a dir, es genera una hostilitat cap al propietari però no s’expressa (com quan el teu cap és desagradable amb tu i et molesta però saps que no pots respondre’l). Això genera trastorns emocionals, autoestima deficient, falta de confiança i poc interès en adoptar papers d’adult, dificultats per comunicar-se socialment i propensió a accidents com atropellaments o enverinaments(degut a la seva inestabilitat emocional i falta d’atenció). 
 • Quan s’educa amb hostilitat i autonomia – en aquests casos es genera descontrol, poca resistència a la frustració, capritxosos, agressius, ressentiments que el porten a actuar amb agressivitat i sense control arribant a ser perillós per a la convivència humana. 

Com pots veure, la manera més adequada d’educar un gos és amb afecte i control (disciplina) (Twitteja-ho!) ja que l’afecte és necessari per a educar un cadell però no és suficient. Per això, s’ha d’integrar la disciplina per convertir el teu cadell en un gos sa mentalment que pugui conviure adequadament amb la resta de la societat. 

* Les influències ambientals fan referència a les influències externes de l’entorn que rep, en aquest cas, el cadell. Poden ser la família d’acollida, els altres gossos de la família o de la zona on surt a passejar, els veïns,..

** Imatge extreta de l'APAG. Si t'agrada el cadell (en Marcel) de la fotografia, està en adopció a la Protectora de Granollers. Pots saber més coses d'ell aquí. 

Comentaris

Entrades populars