Tipus de currículums

Tots sabem que el currículum és la carta de presentació cap a una empresa i ens podem fer una idea de l’estructura que té. 

Tot i així, degut a l’avanç tecnològic, la idea tradicional que tenim sobre un currículum ha canviat molt. No ha canviat la seva funció ni la informació que conté però ha canviat el seu format. 

Podríem dir que el que coneixem tots és el currículum tradicional, aquell utilitzat durant molts anys on es plasma en paper tota la informació necessària sobre un mateix per intentar ocupar un lloc de treball concret: dades personals, la formació acadèmica i la complementària, l’experiència professional, els idiomes, coneixements informàtics i altres dades d’interès si és necessari. Exemples

Aquest es pot presentar de diferents maneres: 
  • Cronològic – s’ordena cronològicament. Pot ser ascendent ordenant les dates de les més antigues a les més recents o descendent, començant per les dades més recents a les més antigues. 
  • Funcional – destaca les aptituds desenvolupades i els èxits obtinguts al llarg de la trajectòria professional agrupant les experiències per blocs temàtics. 
  • Mixt – combina ambdós formats anteriors. 

Juntament amb aquest currículum, podem trobar el currículum europeu o Europass que té un format específic que és reconegut a qualsevol país de la Unió Europea. L’Europass consta de cinc documents per presentar les capacitats i qualitats a la resta de països europeus. Són els següents:
  • El curriculum vitae. Exemples
  • El passaport de llengües (és una eina d’autoavaluació de les destreses i qualitats lingüístiques). • El document de mobilitat Europass (hi figuren els coneixements i capacitats adquirides en altres països europeus). 
  • El suplement al títol de tècnic o el certificat de professionalitat (descriu els coneixements i les capacitats adquirides pel titular). 
  • El suplement al títol superior (coneixements i capacitats adquirides pel titular d’ensenyament superior). 

A part d’aquests però, en podem trobar d’altres anomenats currículums 2.0. Són aquells creats a partir de l’expansió de les noves tecnologies. Podem parlar de: 
  • El vídeo currículum – és una peça curta de vídeo on el candidat es presenta a si mateix donant a conèixer els seus coneixements i habilitats amb la finalitat d’accedir a un lloc de treball. Permet visualitzar el candidat i la seva capacitat de comunicació a distància, la seva imatge personal, la creativitat, etc. Exemples
  • El currículum infogràfic – es mostra el currículum a través de presentacions gràfiques que permeten apreciar la informació necessària del perfil només fent un cop d’ull al document. Poden ser gràfics, diagrames, dibuixos, mapes,... Exemples
  • Currículum digital – a través d’internet es pot publicar el currículum online en llocs webs, blogs, xarxes professionals o webs específiques per crear currículums online. Aquests poden ser també infografies o currículums tradicionals penjats a la xarxa. Un exemple és el que tinc penjat a vizualize.me en aquesta mateixa web. 

Encara que els tipus de currículums s’estiguin modificant i ampliant, és imprescindible seguir la pauta bàsica que utilitzem sempre en la creació del currículum tradicional ja que és la base necessària sobre el que treballar.

Pots cursar el curs de coaching laboral per aprendre això i més perquè et sigui més fàcil trobar feina!

* Imatge extreta de google.cat

Comentaris

Entrades populars