Com és una sessió d'hipoteràpia?

Com he comentat anteriorment, la hipoteràpia és un tipus de teràpia equina que forma part de l’equinoteràpia. Aquest tipus de teràpia s’utilitza per a persones amb un alta discapacitat física i/o psíquica les quals no es poden beneficiar d’altres teràpies com l’equitació terapèutica o l’equicoaching, per a persones que no han realitzat cap tipus de teràpia equina i tot just comencen (després seran introduïts a una altra teràpia més adient) o per exemple, en casos de rehabilitacions d’accidents. 

Una sessió qualsevol, amb uns mesos d’ús d’aquestes teràpies, començaria saludant i raspallant el cavall, membre importantíssim de la teràpia. Si no pot fer-ho personalment, es pot agafar la seva mà i ajudar-lo a acariciar-lo i a raspallar-lo. 

Després d'establir el primer contacte, es passa a muntar l’animal. Aquest procés es pot realitzar des d’una rampa o amb una grua. Ambdues tècniques són segures i eficaces. 

Un cop dalt, es pot situar el terapeuta darrere de l’usuari per mantenir-lo en la posició adequada i assegurar-se que no pugui caure, sempre i quan el cavall tingui les capacitats físiques per suportar el pes de dues persones. Sinó, s’ubicaran dues persones als laterals per aguantar-li les cames i mantenir-lo en la posició adequada. 

A dalt del cavall, les activitats variaran en funció de si es tracta de la hipoteràpia passiva o activa. En la passiva, s’utilitzarà el moviment del cavall i la seva escalfor i es posiciona a l’usuari de diferents maneres a sobre el cavall, per exemple, estirat a sobre el cavall. En l’activa, s’afegeixen a més a més, material i estris com cèrcols, tubs d’espuma, pilotes. 

Els possibles exercicis són múltiples i variats. Per exemple, en l’hipoteràpia passiva es podrien realitzar moviments com aturades i parades, cercles, canvis de sentit, etc. En la hipoteràpia activa, es pot fer a més a més, estirar els braços com una creu, encerclar un pal, passar una pilota als voluntaris o a l’instructor,... 

Aquestes sessions poden ser més curtes ja que són dures per una persona que no té mobilitat, és la seva única activitat física i es cansen ràpidament. Poden durar de 15 a 45 minuts. A l’hora de baixar sempre s’agraeix al cavall la tasca realitzada amb una abraçada i una pastanaga. 

*Atenció! Això és un exemple genèric d’una sessió d’equinoteràpia. Cada centre i cada persona té les seves pròpies característiques i maneres de fer i sempre s’han d’adequar al seu usuari.** Imatge extreta de l'Associació WinstonAquest potret, juntament amb altres cavalls de l'associació, són cavalls maltractats o abandonats que es poden apadrinar. Pots saber més coses d'ell o apadrinar-lo des d'aquí. 


Comentaris

Entrades populars