Ets un comprador compulsiu?

Alguna vegada has tingut unes ganes irresistibles de gastar diners comprant el que sigui?
Has amagat compres algun cop a la teva família o parella?
T’arrepenteixes normalment del que has comprat?
Comprar et redueix la tensió o el nerviosisme? Et fa sentir millor?

Una resposta afirmativa de totes aquestes preguntes podria ser un indici que pateixes un síndrome de compra compulsiva. 

Un comprador compulsiu està fascinat per les botigues i els grans magatzems i compra d’una manera repetida i descontrolada que pot arribar a portar a tota la família a patir problemes econòmics greus. Aquesta toxicomania implica la presència d’una veritable obsessió per comprar i la realització freqüent i repetida de compres sense utilitat real. 

La paraula compulsiva fa referència a una conducta provocada per una obligació interna, és a dir, una conducta obligatòria imposada per una necessitat interna (tensió, angoixa,...). D’aquesta manera, el comprador ha de comprar per aconseguir que disminueixi la tensió interna que pateix. 

Podem dir que un comprador compulsiu compra sense pensar, impulsivament, objectes poc útils i que ni tan sols fa servir i ho fa per consolar-se i per sentir l’emoció i l'excitació de la compra. 

Els enganxats a les compres poden ser de qualsevol edat però majoritàriament es centren al voltant dels quaranta anys i de totes les classes socials. Principalment són mestresses de casa, executius, estudiants i professions liberals. 


El 80-90% de compradors compulsius són dones (Twitteja això). Es desconeix la raó d’aquest elevat percentatge però existeixen possibles hipòtesis: 
  • Les dones compren més que els homes i més sovint, són el blanc dels publicistes i estan més exposades a les compres. 
  • També pateixen en major freqüència depressions menors o moderades que poden fer-les recórrer a compres de consolació. 
  • Solen comprar objectes que les puguin embellir o augmentar la seva seducció. 
  • També compren objectes de luxe i confort per casa seva.

Els homes prefereixen la microinformàtica, cotxes, llibres o quadres i les compres per internet. El seu objectiu és comprar objectes susceptibles d’impressionar als altres o de modificar la seva imatge social. 
Els compradors compulsius necessiten estar sols per actuar i ho prefereixen fer en secret perquè els permeti dissimular la quantitat de despeses i els deutes. A més a més, compren bàsicament amb targetes de crèdit, que solen acumular. 

Comprar és una manera de lluitar contra l’avorriment i la depressió en alguns casos. Però aquestes compres els porten a un cercle viciós: Comprar els dóna seguretat, els satisfà i els produeix una breu eufòria. Aquest efecte positiu, transitori, reforça la conducta de comprar encara que després d’aquesta es sentin culpables i sentin vergonya per haver tornat a comprar i es tornin a sentir tristos. 

És el cercle viciós de: 
Aquest síndrome es pot acompanyar amb problemes com: 
  • Bulímia. 
  • Abús d’alcohol. 
  • Tranquil.litzants.
  • Problemes en la infància. 
  • Una cerca de sensacions constant. 

S’ha vist que la serotonina, una molècula cerebral encarregada de les emocions i els estats d'ànim, pot estar relacionada amb aquesta patologia. 

Com es pot ajudar als compradors compulsius? 
Convé escoltar-los, tranquil.litzar-los, ajudar en la presa de consciència sobre la gravetat del trastorn i les seves conseqüències, afavorir a la comprensió del seu significat psicològic i acudir a un professional.

*La primera imatge està extreta de google.cat

Comentaris

Entrades populars