Principis de desenvolupament de la condició física

La condició física és el conjunt d’habilitats i capacitats motrius pròpies que es poden millorar a través de l’activitat física. 

Si volem millorar la nostra condició física, s’han de realitzar activitats físiques de manera estructurada, ordenada i seriada. 

S’han de tenir 4 principis bàsics en compte: 

  • Individualització: s’ha de començar pel disseny d’activitats i rutines personalitzades. Cada persona té unes necessitats i capacitats diferents, per això ha de ser específic per a cada persona. 
  • Increment progressiu de la càrrega: s’ha d’anar augmentant progressivament la intensitat dels exercicis per poder incrementar l’esforç paulatinament. 
  • Multilateralitat: s’han de treballar totes les parts del cos i fomentar el desenvolupament de les qualitats físiques: força, resistència, velocitat i flexibilitat. 
  • Constància: s’ha de desenvolupar de manera contínua i periòdica alternant exercicis i descans. 

Aquests principis són bàsics per desenvolupar la condició física, però hi ha altres factors que intervenen en el seu desenvolupament: 

  • Duració: és el temps empleat en realitzar una determinada activitat física. La seva durada variarà de l’extensió de l’activitat i de l’objectiu a aconseguir. 
  • Volum: és la quantitat de càrrega suportada al realitzar un exercici, és a dir, la duració de l’estímul (un exercici, una sessió,..). No es pot augmentar indefinidament ja que l’activitat física és temporal i no és recomanable superar el llindar de la capacitat màxima de treball de cada persona. 
  • Freqüència: és el número de vegades que es realitza una acció en un període de temps. 
  • Intensitat: és el treball desenvolupat en una unitat de temps. Com més forma física, més intensitat es pot implementar. Els seus indicadors són la freqüència cardíaca i el consum d’oxigen. 
  • Densitat: és el resultat de la divisió entre la duració del treball realitzat i la duració dels descansos intercalats. 
  • Descans: és la fracció de temps en el que no es desenvolupa cap tipus d’activitat física. Es pretén la recuperació de la persona després de realitzar un exercici, per poder-lo tornar a realitzar o realitzar-ne un de nou. És fonamental realitzar una bona relació entre períodes de treball i de descans. La seva duració depèn de factors propis, com la preparació física i factors externs, com la temperatura o l’altitud. 

Tots aquests factors són necessaris tenir-los en compte per desenvolupar una correcta activitat física sense lesions ni esgotament.* Imatge extreta de google.cat

Comentaris

Entrades populars