Les espirals emocionals: emocions positives i negatives

Les emocions són estats subjectius, són les respostes del cos i del cervell que es materialitzen a través dels pensaments i les accions.

Tenim la costum de parlar d'emocions bones i d'emocions dolentes. En alguna ocasió, ja he comentat que per si, les emocions no són ni bones ni dolentes. Ens poden afectar positivament o negativament en funció del tipus d’espiral emocional que es converteixin.

Imagina’t un grup d’emocions: l’alegria, l’emoció, la gratitud que s’uneixen formant un grup d’emocions i pugen cap amunt creant una espiral. Són un grup d’emocions que et fan créixer. Aquesta espiral l’anomenarem ascendent.

Ara imagina’t un grup d’emocions que en comptes de fer-te créixer, et fan agrupar-te, recloure’t com serien la tristesa, la por o l’ansietat. Aquest grup d’emocions es convertiria en una espiral descendent.

Les espirals ascendents són aquelles que agrupen emocions positives que et proporcionen benestar, generen una major obertura cap als altres, t’ajuden a descobrir nous comportaments i situacions, amplia la teva mentalitat, et fan centrar en esdeveniments gratificants i significatius i conseqüentment, augmenta la freqüència i la intensitat de les emocions positives. Aquestes espirals creen benestar.

Amb les espirals descendents, et centres molt amb tu mateix, tens un comportament defensiu, rígid i estereotipat que es pot convertir en un cicle autodestructiu, augmentant les emocions negatives, l’aïllament social, reduint l’acció i produint-se un biaix interpretatiu provocant creences negatives sobre tu mateix i el món que t’envolta.

Aquestes espirals es retroalimenten, com més espirals emocionals tinguis de caire positiu, més espirals ascendents tindràs. De la mateixa manera, a més espirals descendents, més emocions negatives tindràs.

Així doncs, la teva qualitat afectiva està representada pel % de positivitat, és a dir, per la proporció d’emocions positives i negatives experimentades al llarg del temps. N’hi haurien d’haver més de positives que de negatives.

Les emocions negatives, com ja has vist pretenen centrar-te i tancar-te en tu mateix. Biològicament té l’objectiu de reduir el focus de l’atenció i els teus pensaments per poder prendre decisions i accions ràpidament en situacions de perill (per exemple, si un lleó t’està atacant).. Actualment, aquestes situacions de perill ja no són habituals i solem caure en aquestes espirals negatives per altres motius. Possiblement, en situacions de pèrdues, també sigui necessari passar un temps de reflexió i de recloure’s, però ha de ser un estat temporal ja que es pot córrer el risc de caure en aquesta espiral descendent que es vagi retroalimentant i proporcioni més espirals negatives i descendents.

Quin tipus d’espiral emocional vols tenir?
Butlletí

Comentaris

Entrades populars