Què és la psicologia positiva?

Durant molts anys, la psicologia s’ha centrat en la reducció de l’angoixa, el malestar i la disfunció. S’han creat molts tractaments eficaços per una gran varietat de problemes psicològics però s’han passat per alt altres aspectes de la vida.

Quan penses en un estat saludable i feliç, penses en això, en està feliç i sa, no penses en no està malament i lliure de malestar. Això és el que proposa la psicologia positiva. No es viu per estar lliure d’angoixa, de malestar o de disfuncions. Hi ha altres ingredients per viure una bona vida com el benestar, l’alegria, la satisfacció, l’esperança, l’optimisme o la felicitat.

La hipòtesi de treball de la psicologia positiva és que els aspectes positius i saludables de la vida no són l’absència de malaltia i malestar sinó que es centren en aspectes més positius com experiències positives, fortaleses o virtuts.

Per fer un exemple més visual, imagina una línia recta que va del -10 al 10, passant pel 0.
El 0 és un estat neutre, ni bé ni malament.
-10 és un estat absolut de malestar.
I 10 és un estat absolut de benestar.

La psicologia tradicional pretén portar a les persones de -10 a 0, la psicologia positiva pretén portar a la persona de 0 a 10.

L’objectiu de la psicologia positiva és conduir a les persones a una vida més saludable i a assolir el benestar, és a dir, a portar una bona vida.

No hi ha una vessant psicològica millor que una altra, simplement es centren en aspectes diferents. La psicologia positiva no ignora els problemes o els trastorns psicològics sinó que complementa la psicologia clàssica des d’una nova perspectiva fomentant el benestar.

Com a ciència que és la psicologia, la psicologia positiva també està avalada científicament i segueix en constant evolució per comprendre els aspectes que fomentaran el nostre benestar com les emocions positives, l’optimisme, la resiliència, els reptes futurs, l’humor o la creativitat.

Butlletí
* Imatge extreta de google.cat

Comentaris

Entrades populars