Com és una sessió de coaching amb cavalls?

En una sessió de coaching amb cavalls o equicoaching, es pot treballar amb diferents tipus de persones: persones amb discapacitat lleu, persones amb depressió, càncer, grups de dones o dones maltractades, grups d’adolescents, grups d’empreses, joves i adults en risc d’exclusió social, famílies,...

Els objectius variaran en funció dels usuaris però es pretén utilitzar els coneixements sobre els cavalls i l’equitació amb tècniques psicològiques per buscar solucions a problemes d’aprententatge, conductuals, socials, psicològics o emocionals. En qualsevol cas, l’ús dels cavalls permet realitzar metàfores de la situació de la sessió amb situacions reals de la teva vida, creant un paral.lelisme que et permet distanciar-te de la situació i veure-la des d’una altra perspectiva.

Per exemple, en un grup d’una família de 6 membres amb conflictes i problemes de comunicació, es començaria dividint-la en grups de 2. Cada grup, s’encarregarà d’agafar un cavall, posar-li la capçada, raspallar-lo i pentinar-lo. Per agafar-lo, ho hauran de fer entre els dos i ajudar-se per aconseguir agafar el cavall ja que en alguns casos, els cavalls no es deixen agafar. Per raspallar-lo, un del grup anirà amb els ulls embenats i l’altre s’encarregarà de guiar-lo i ser els ulls de l’altre. Raspallar el cavall és una manera d’establir una comunicació física entre el cavall i la persona, relaxa als dos i es comença a construir un nexe d’unió i confiança entre ells. El fet de tenir els ulls embenats, ajudarà a afavorir la comunicació entre els dos membres del grup.

Una altra activitat que pot realitzar tota la família junta, es realitza amb un cavall situat al mig de la pista. L’instructor l’aguantarà i un membre de la família pujarà a dalt sense cadira ni regnes. Assentat a dalt del cavall, haurà de demanar i donar instruccions a la seva família perquè l’ajudin a baixar d’esquena, és a dir, assentat dalt del cavall amb una cama a cada costat, ha d’aconseguir posar les dues cames juntes, seient de costat com una amazona i deixar-se caure d’esquena perquè la seva família el reculli i el baixi del cavall sense caure. En cap cas es pot agafar al cavall. Haurà d’escollir on s’han de posar els membres de la seva família, dir com l’han d’agafar i què hauran de fer en cada moment per baixar-la. Aquest exercici el realitzarà cada membre de la família. Aquest exercici fomenta la confiança amb un mateix i entre els membres de la família, afavoreix la comunicació, s’estableixen vincles, s’aprèn a prendre decisions, a demanar ajuda quan la necessita i proporciona satisfacció per aconseguir-ho.

Es poden proposar preguntes que portin a la reflexió dels usuaris. Al final, es comenten per torns, les experiències viscudes i les opinions del que ha passat durant la sessió: com s’han sentit, què poden relacionar de la sessió amb la seva vida quotidiana, què han après i què poden aplicar a la seva vida.
Butlletí
* La foto està extreta de l'associació ADE: Asociación defensa équidos i el cavall de la fotografia es pot adoptar o apadrinar.

Comentaris

Entrades populars