Què és la PNL?

La programació neurolingüística és una disciplina d’un espectre molt ampli. Tot i així, la podem definir com un conjunt de tècniques i pautes que ens permeten identificar, modelar i replicar un rendiment extraordinari en qualsevol àmbit i que ens garanteix bons resultats.

Tal com parlava anteriorment amb la psicologia positiva, la psicologia clínica tradicional es centra en descriure i analitzar els problemes per trobar-ne les causes. En canvi, la PNL es centra en les possibilitats i en com funciona la ment per obtenir bons resultats.

Es diu que la PNL és una actitud ja que consisteix en contemplar la vida com una oportunitat única i fascinant per aprendre i madurar.

El nom de la PNL fa referència a la neurologia, el llenguatge i la programació: el sistema neurològic regula el funcionament del cos, el llenguatge determina la interacció i la comunicació amb els altres i la programació defineix les imatges i els models del món que ens creem. Així doncs, descriu la relació entre la ment (neuro) i el llenguatge (lingüística) i quin impacte tenen en el cos i la conducta (programació).
  • Programació – capacitat d’organitzar els sistemes de comunicació i neurològics per assolir els objectius i els resultats específics desitjats.
  • Neuro – sistema nerviós a través del qual els cinc sentits perceben una experiència nova i la processen.
  • Lingüística – sistemes de comunicació verbal i no verbal a través dels quals es codifiquen, ordenen i es doten de significat les representacions neuronals.

L’origen de la PNL és dels anys 70 quan Richard Bandler, un estudiant de matemàtiques de la Universitat de Califòrnia i el lingüista John Grinder van començar a realitzar reunions terapèutiques que consistien en copiar el contingut i l’estil del psicoterapeuta Fritz Perls, fundador de la psicologia Gestalt. Consideraven que tota conducta té una estructura i un procés i que es pot replicar, ser apresa, ensenyada i fins i tot ser modificada.

Els conceptes bàsics de la PNL són els següents:
•Tota experiència té una estructura – modificant les estructures, els patrons i els processos del pensament, canviem literalment l’experiència de la realitat.
El significat de la comunicació és la resposta que n’obtens – s’ha d’ajustar la manera de comunicar-se de tal manera que el missatge que transmetem sigui el que es rep, és a dir, que transmetem el que realment volem transmetre.
Totes les distincions que som capaços de fer del nostre entorn, experiències i conductes es representen a través dels nostres sentits: vista, oïda, olfacte, tacte i gust.
Ja tenim totes les eines necessàries per produir els canvis interns que desitgem.
El mapa no és el territori – responem al món en funció del nostre mapa mental del món, no pas tal com és el món.
Tot comportament té una intenció positiva – en el fons, les conductes es realitzen per un motiu positiu (almenys per a la persona que el realitza), s’ha de mirar més enllà de com actuen les persones i del que fan per trobar-ne la intenció positiva.
•Ment i cos són parts diferents d’un mateix sistema – el que ens afecta en un aspecte també tindrà un impacte en altres aspectes.
•Els bons comunicadors accepten i fan servir tota la comunicació i les conductes al seu abast – és impossible no comunicar. Tot el que fem (i el que no fem) informa de nosaltres.
El fracàs no existeix, només existeixen els resultats – si no obtens els resultats esperats, canvia d’estratègia.
Si una persona és capaç de fer una cosa, qualsevol pot aprendre a fer-la – si prenem com a model el pensament, la conducta i les accions de les persones que ja han assolit l’èxit en un àmbit determinat, podrem arribar a obtenir uns resultats similars.
Sempre prenem les millors decisions que tenim al nostre abast – les nostres decisions es basen en l’experiència personal. Com més i millors experiències es tenen, més alternatives se’ns presenten.
La PNL confia en el teu potencial i t’obra a un món de possibilitats. La reprogramació de la ment no només depèn de tenir pensaments nous, sinó en modificar la nostra manera de pensar, és a dir, triar maneres diferents de processar la multitud d’imatges, sentiments i records que conviuen al nostre interior de manera que ens ajudin en comptes de sabotejar-nos.
Butlletí

* Imatge extreta de google.cat

Comentaris

Entrades populars