Quina és la teva manera d’aprendre?

Com acostumes a aprendre millor? Observant? Fent el que fas? Reflexionant sobre el que has après? O Sentint-ho? Ja hem parlat més d’un cop que hi ha diferents maneres d’aprendre i de processar la informació però segons el model de Kolb, hi ha diferents estadis del cicle d’aprenentatge que variaran la nostra manera d’aprendre.

Es pot aprendre a través de:
  • Sentiments – es sent l’experiència concreta
  • Escoltar i observar – a través de l’observació reflexiva, s’observa i es pensa.
  • Pensar – a través de la conceptualització abstracta pensant i afirmant conceptes.
  • Fer – a través de l’experimentació activa, fent.

Segons Kolb, l’aprenentatge òptim és quan es treballa la informació a través de les quatre fases:
En funció d’aquests estadis, se’n pot extreure quatre tipus d’estils d’aprenentatge diferents.
  • Adaptador o Acumulador – barreja l’experiència concreta i l’experimentació activa. Solen ser persones més orientades al lideratge, al treball per objectius, a executar tasques, assumir riscos i a buscar noves oportunitats.
  • Assimilador – és una barreja entre la conceptualització abstracta i la observació reflexiva. Són persones que estan orientades a planificar, a la lògica i a no prendre decisions accelerades.
  • Divergent – barreja l’experiència concreta i la observació reflexiva. Són persones imaginatives, empàtiques i amb capacitat de resoldre problemes des d’una perspectiva global.
  • Convergent – és una barreja entre la conceptualització abstracta i l’experimentació activa. Són persones orientades a la presa de decisions, a desenvolupar maneres alternatives de pensament, a experimentar amb noves idees i a escollir bones solucions.

La millor manera per aprendre és aplicar el que es vol aprendre en els diferents cicles de la roda. Per un costat, ajuda a que totes les persones puguin aprendre, ja que es toquen tots els estils i facilitarà que aquestes puguin aprendre-ho a través del seu estil dominant i a més, permet potenciar els cicles en els que estiguin més còmodes.

Saber com aprens i com afrontes les diferents situacions diàries et pot ajudar a resoldre millor els problemes, a afrontar noves situacions i experiències i a aconseguir els teus objectius.

I tu? De quin tipus ets?


Model de Kolb, aprenentatge basat en experiències
Butlletí


*Primera imatge extreta de google.cat

Comentaris

Entrades populars