Assessoria d'imatge

Lluny de voler caure en els prototips de les revistes de moda, s’ha de tenir en compte que la primera impressió que donem és la nostra imatge i és aquesta primera impressió la que proporcionarà una realitat real o falsa de nosaltres a la gent del nostre voltant. El nostre vestuari ens fa representar un rol predeterminat a la societat i hem de ser capaços d’escollir aquest rol nosaltres mateixos.

La imatge és la nostra primera manera de comunicar però ens hem d’assegurar que estem comunicant el que volem comunicar. Per aquest motiu, és important cuidar la imatge externa ja que és la nostra carta de presentació que ens pot apropar o allunyar als nostres objectius.

Aquesta imatge exterior no només fa referència al tipus de roba que portem sinó també al pentinat, el maquillatge, el llenguatge corporal, el to de veu i la manera de parlar i la postura corporal. Aspectes que també s’han de cuidar en l’assessoria d’imatge. 

Pots veure els articles publicats aquí

* Imatge extreta de morguefiles.com


Entrades populars