Equinoteràpia


L’equinoteràpia és el conjunt de teràpies que utilitzen el cavall com a eina terapèutica. Son teràpies multidisciplinars que engloben a diferents professionals i on el cavall es converteix en un coterapeuta que ajuda al professional humà en el procés de rehabilitació de l’usuari. 

A través del moviment tridimensional del cavall, la transmissió de calor corporal i el vincle que s’estableix amb el cavall, entre altres, es produeixen múltiples beneficis tan físics com psicològics, socials i conductuals.

L’equinoteràpia la podríem separar en quatre tipus en funció de la finalitat de la teràpia i el tipus d’usuari:

Hipoteràpia

Es treballa amb persones que tenen discapacitats físiques (poden ser d’origen neurològic, traumàtic, genètic o degeneratiu). En alguns casos és l’únic tipus d’exercici físic que poden realitzar.


Equicoaching

Es combina els coneixements sobre el cavall i l’equitació amb tècniques psicològiques per a buscar solucions a problemes d’aprenentatge, conductuals, socials, psicològics, etc. Aquest tipus de teràpia engloba tant persones amb discapacitat com persones amb depressió,  adolescents i adults en risc d’exclusió social, dones maltractades, ...

Equitació terapèutica

És una combinació entre la hipoteràpia i l'equitació adaptada. Els usuaris poden controlar el cavall en més o menys mesura però no s'ensenya exclusivament equitació, també es realitzen jocs i exercicis a dalt del cavall.

Equitació adaptada

Pràctica de l’equitació com a opció lúdica i esportiva però que per a la seva discapacitat precisen adaptacions per accedir al cavall. La discapacitat pot ser física o psíquica. Per a persones que tenen un major control del seu cos i l’equilibri que poden dominar el cavall. Poden ser persones amb discapacitat física o discapacitat mentals que tenen suficient autonomia. Es pot considerar com un esport. 

Altres alternatives són:

Volteig terapèutic – consisteix en fer exercicis de gimnàstica a sobre de l’esquena del cavall.
Driving o “enganche” – consisteix en dirigir un carruatge amb l’ajuda de l’instructor al costat.

Imatge de morguefiles.com

Entrades populars