Psicocoaching

Al llicenciar-me en psicologia vaig apreciar certes mancances en el fet de centrar-se en una corrent psicològica específica, però al formar-me en coaching, em vaig adonar que s’utilitzaven moltes tècniques pròpies de la psicologia.

Així doncs, un cop realitzats els dos estudis, vaig decidir que utilitzaria una combinació de la psicologia i el coaching utilitzant les tècniques que considero més interessants i adequades de totes les corrents psicològiques per una banda, i les utilitzaria a través del procés del coaching. El coaching per si mateix, no és una acció puntual, sinó que és una estratègia estructurada on el coach acompanya a l’usuari (o coache) perquè aconsegueixi el que aquest desitja: desprendre’s del que obstaculitza el seu desenvolupament, expressar els desitjos i aspiracions, adquirir noves competències i coneixements, posar en funcionament un pla que millori els seus resultats,...

En tots els casos, aquest procés adaptat a cada persona, necessita el paper actiu de l’usuari ja que sinó, el psicocoaching no té cap sentit.

Així doncs, en el procés del coaching utilitzo tècniques psicològiques variades tan de la psicologia cognitivo-conductual, la psicologia positiva, la programació neurolingüística, riuroteràpia, logoteràpia, etc... Totes les tècniques que considero que poden ser oportunes i adequades per a cada persona. 


Imatge de morguefiles.com

Entrades populars